انتقال دهنده لینک دنیای پایتون

شما در حال انتقال به صفحه جدید هستید.

در صورتی که تا 5 ثانیه به صفحه جدید منتقل نشدید روی دکمه پایین کلیک کنید

کلیک کنید

حامی مهرآفرین باشیم❤

این مؤسسه که تلاش خود را بر مبنای مشارکت مردمی در امور نیکوکاری، کارآفرینی اجتماعی و مفاهیم آن، بنا نموده است، مأموریت خود را پشتیبانی، حمایت و توانمندسازی کودکان بدسرپرست و مادران آنها با محوریت باورهای ملی، دینی و بومی با هدف تربیت نسلی توانمند، فرهیخته و دارای عزت نفس تبیین کرده است تا که خود در آینده منشاء حرکت های نیکوکارانه باشند ...